مجمع بانك مهر اقتصاد و بيمه پارسيان
مجمع بانك مهر اقتصاد و بيمه پارسيان
نظرتون چیه ؟
مجمع بانك مهر اقتصاد و بيمه پارسيان
 رسانه بانك: بانک مهر اقتصاد به همراه سه شرکت بورسی و فرابورسی، زمان برگزاری مجمع عادی بطور فوق العاده و فوق العاده را اعلام کردند.

به گزارش پایگاه خبری اخبار بانك،بانک فرابورسی مهر اقتصاد و ۲ شرکت بورسی گسترش نفت و گاز پارسیان و بیمه پارسیان، زمان مجمع عادی بطور فوق العاده و فوق العاده را اعلام کردند.

در این راستا، “ومهر” برای تصویب صورت های مالی،”پارسان” جهت تطابق اساسنامه شرکت با نمونه سازمان بورس و “کمرجان” برای انتخاب اعضای هیات مدیره به این مجامع می روند.

همچنین شرکت فرابورسی تولیدی مرجان کار که پیرو مجمع اول در ۲۵ تیر به حد نصاب نرسیده بود،جهت انتخاب اعضای هیات مدیره به مجمع نوبت دوم عادی بطور فوق العاده می رود.

بانک مهر اقتصاد(مجمع عادی بطور فوق العاده): ساعت ۱۰ روز یکشنبه ۲۹ مرداد در بزرگراه آبشناسان بعد از تقاطع ستاري خ شقايق کوچه دهم مجتمع آدینه

گسترش نفت و گاز پارسیان(مجمع فوق العاده): ساعت ۱۰ روز دوشنبه ۳۰ مرداد در مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش

بیمه پارسیان(مجمع عادی بطور فوق العاده): ساعت ۹ روز دوشنبه ۳۰ مرداد در سالن همایش های نیایش

تولیدی مرجان کار(مجمع عادی بطور فوق العاده نوبت دوم): ساعت ۱۱ روز یکشنبه ۱۲ شهریور درمحل محل باشگاه بانک سپه

بانك مهر اقتصاد و بيمه پارسيان به مجمع مي روند

زمان مجمع فوق العاده و عادی بطور فوق العاده ۴ شرکت

بانک مهر اقتصاد به همراه ۳ شرکت بورسی و فرابورسی، زمان برگزاری مجمع عادی بطور فوق العاده و فوق العاده را اعلام کردند.

اخبار مرتبط