فروش کالای خود را به بانک مهر اقتصاد بسپارید.
فروش کالای خود را به بانک مهر اقتصاد بسپارید.
نظرتون چیه ؟
بانک مهر اقتصاد از تولید داخلی حمایت می کند

فروش کالای خود را به بانک مهر اقتصاد بسپارید.

مهر اقتصاد

مهر اقتصاد

بانک مهر اقتصاد به تولیدکنندگانی که قصد دارند کالای تولیدی خود را بدون واسطه و بصورت اقساطی به مصرف کننده ها عرضه کنند، تسهیلات پرداخت می کند.

به این صورت که تولید کنندگان با انعقاد قرارداد با بانک مهر اقتصاد، می توانند کالای تولیدی خود را بدون واسطه و بصورت اقساطی به مصرف کننده ها عرضه نموده و وجه آن را از بانک دریافت نمایند .

بانک مهر اقتصاد حداکثر مبلغ تسهیلات برای فروش اعتباری کالا را ۱۵۰ میلیون ریال و حداقل ۱۰۰ میلیون ریال، با نرخ سود ۱۸درصد و حداقل و حداکثر مدت باز پرداخت اقساط تسهیلات را ۱۲ الی ۶۰ ماه در نظر گرفته است.
به نوشته بنکر، بانک مهر اقتصاد با طراحی طرح حامی قصد دارد از تولید داخلی حمایت کند.
 مراحل اجرای طرح حامی
۱)  تولید کننده
–  مراجعه به یکی از شعب بانک مهر اقتصاد
– ارائه درخواست حضور در طرح حامی برای فروش کالای خود
۲) شعبه بانک
– تشریح شرایط طرح حامی برای تولید کننده
– بازدید از خط تولید
– ارائه قرارداد به تولید کننده برای امضاء
– ارائه گزارش بازدید و قرارداد برای امضاء به اداره امور شعب استان
– ارائه یکی از نسخ قرارداد به تولید کننده
۳) تولید کننده
– افتتاح دو فقره سپرده ویژه طرح حامی برای واریز مبالغ تسهیلات
– معرفی افراد برای دریافت تسهیلات خرید کالای تولیدی
۴) شعبه بانک ( در زمان پرداخت تسهیلات )
– اعتبارسنجی مشتری خرید اعتباری کالای تولید کننده
– ثبت تسهیلات برای مشتری
– واریز وجه تسهیلات به سپرده تولید کننده و معرفی وی برای دریافت کالا از تولید کننده
۵) تولید کننده
– تحویل کالا به مشتری
– ارائه رسید تحویل کالا به شعبه بانک
۶) شعبه بانک
– واریز وجه تسهیلات به حساب تولید کننده
۷) تولید کننده
– برداشت مبلغ تسهیلات
مزایای طرح حامی بانک مهر اقتصاد برای تولید کننده ها :
۱) فروش بیشتر و نقدی کالا با همکاری بانک به مشتریان خود
۲) فروش اقساطی کالا به مشتریان خود .
۳) تولید با کمترین هزینه ( بدون دریافت تسهیلات از بانک ها )
شناسنامه طرح حامی

اخبار مرتبط