تمركز بر ذهن مخاطب بازار هدف
تمركز بر ذهن مخاطب بازار هدف
نظرتون چیه ؟

تمركز بر ذهن مخاطب بازار هدف

 

چگونه مي توان در هر حرفه اي با تمرکز بر اذهان مخاطبان هدف به نتايج مفيد و مناسبي رسيد؟اکثر انسان ها همواره در تلاش هستند تا با بهره گرفتن از روش هاي خاص نزد مخاطبان مورد نظر خويش داراي منزلت و ويژگي هاي منحصر به فردي باشند. مشاوران، مديران، مهندسان، وکلا، پزشکان، مدرسان، نويسندگان، فروشندگان و… همگي در رقابت ديرينه تاثير و تمرکز شگرف بر اذهان مخاطبان خويش هستند.
بديهي است که هر فرد يا گروهي که از بينش مناسب، دانش تخصصي، تفکري استراتژيک و تجربه مفيد خويش با استفاده از فنون برجسته و خاص بهره مفيدتر و مناسب تري ببرد قطعا در رسيدن به اين هدف متعالي و مهم موفق تر خواهد بود. تمرکز (concentration) عبارت است از حفظ کانون توجه روي يک هدف خاص. تمرکز به مفهوم گوش به زنگي و هوشياري دروني است. به يقين تمرکز مطمئن ترين راه براي دستيابي به اهدافمان است. چنانچه شما تمام انرژي خود را به طور انحصاري بر يک هدف معطوف سازيد، نيرويي خلق خواهيد کرد که اسباب دستيابي به آن هدف، براي شما مهيا خواهد شد. هنگامي که افکار خود را متمرکز مي سازيد، نيروي انديشه تان افزايش مي يابد.
حال چگونه مي توان در هر حرفه اي با تمرکز بر اذهان مخاطبان هدف به نتايج مفيد و مناسبي رسيد؟ مسلما در قرن حاضر هر فرد و سازماني براي دستيابي به اهداف استراتژيک و بلندمدت به مقوله تمرکز بر اذهان مخاطبان هدف که همانا شناسايي و مرتفع ساختن نيازها و تقاضاهاي دائما در حال تغيير آنان است، اهميتي ويژه قائل است. در ادامه به پارامترهاي مهم و ويژه ايجاد، تدوين و اجراي اين مهم به صورت مختصر اشاره خواهيم کرد.

۱- دارا بودن تفکري استراتژيک
تکيه بر تفكري استراتژيک باعث خواهد شد بر مبناي اصول استراتژي، تفكر واگرا و خلاقانه نيازهاي واقعي مخاطب هدف را شناسايي، روش هاي بديع و نوين را کشف و در جهت پاسخ به نيازهاي اساسي و البته به روز مخاطبان روش هاي خلاقانه و ماندگاري را به منظور خلق ارزش و ارزش افزوده براي آنها ايجاد کند که شروعي است متفکرانه و عالي براي فتح ذهن مخاطبان که هدف غايي هر فرد و برندي بوده و خواهد بود.

۲- اهميت به دانش تخصصي
دانش تخصصي به عنوان مهم ترين و قوي ترين اهرم براي تمرکز بر ذهن مخاطب است.يک فرد يا موسسه مي تواند همواره با در اختيار داشتن اطلاعات کامل و تخصصي در رابطه با نوع نيازهاي مخاطب، علاقه مندي ها، جذابيت ها و اهميت به مديريت دانش و با تکيه بر اين قابليت، خلق ارزش کرده و بر قلب مخاطب خويش نفوذ کند.

۳- اهميت ويژه به خلاقيت
خلاقيت عبارت است از به كارگيري كامل توانايي هاي ذهني براي ايجاد يك فكر يا راه حل يا مفهوم نو يا طرح نوين براي بهبود و ارتقاي کميت همراه با ارتقاي کيفيت توليدات يا خدمات با روشي مناسب تر، کم هزينه تر بر مبناي نيازهاي امروز و فرداي مخاطب مورد نظر.

۴- داشتن روابط عمومي خوب
داشتن روابط عمومي خوب که هنر و علم اجتماعي است و استفاده از علوم و فنون ارتباطات جهت ايجاد يک رابطه مستمر همراه با تعامل و ايجاد، حفظ و تداوم ارتباط با مخاطب در درجه اول اهميت قرار مي گيرد تا به وسيله آن بتوان در روابط انفرادي و اجتماعي، ارتباطي عميق، هدفمند و ماندگار داشت.

۵- استفاده بهينه از هوش هيجاني
هوش هيجاني (عاطفي)، توانايي براي مديريت اضطراب و کنترل تنش ها و اميدواري و خوش بيني در مواجهه با موانع در راه رسيدن به هدف و راهي است که مد نظر هر فرد است. همين طور زيرکي، ريز بيني، توجه به تمام جزئيات و نهايتا يک نوع مهارت اجتماعي است جهت همراهي با مخاطب مورد نظر و همچنين مديريت عواطف و احساسات در روابط و توانايي ترغيب و رهبري ديگران به طور صحيح، مثبت و مفيد است.

۶- دارا بودن اخلاق حرفه اي
اهميت دادن به اصول اخلاقي باعث مي شود فرد يا گروه داراي جايگاه مناسبي در جامعه باشند و اين دقيقا همان شرافت حرفه اي است، که همواره شالوده ها برايشان مهم تر از شمايل ها است که باعث مي شود بسياري از سازمان ها يا افراد خاص داراي موقعيتي مناسب و ويژه نزد مخاطبان خود باشند.

۷- توجه به احساسات مخاطبان
احساسات همواره جايگاه ويژه اي نزد اکثر افراد در هر جامعه و هر فرهنگي دارد، پس توجه و تمرکز بر روي نکات احساسي و عاطفي مخاطب در درجه اهميت بالايي قرار دارد. حال اينکه چگونه از اين مهم نهايت استفاده را ببريم با در نظر گرفتن يک فرآيند فکري و حسي مشخص و مدون و در نظر داشتن تفکر و تعقل استراتژيک ما در حرفه هاي مختلف و بر مبناي تحقيقاتي مناسب، کمک از مشاوري روانشناس قطعا بهتر مي توانيم، برآيند تفکرات و احساسات خود را در قالب يک ايده تعريف کنيم، آن را با اصول زيبا شناسي آميخته کنيم و با مهارت به اجرا رسانيم.

۸-توجه به واقعيت
انعکاس سريع و صحيح واقعيات که با استمرار ادامه مي يابند و توجه به مسووليت اجتماعي، داشتن اطلاعات وسيع جهت جلوگيري از تحريف وحاشيه هاي بي مورد اهميت دارد. همچنين در ادامه تمرکز بر سلايق و واکنش هاي مخاطبان با سرعت عمل بالاو ذوق و استعداد باعث نفوذي هدفمند و عميق بر اذهان بازار هدفمان خواهد شد.

۹- پرهيز از هرگونه تناقض يا پارادوکس
جهت تمرکز بر ذهن مخاطب بايد از دادن اطلاعات، اظهار نظر، ارائه روش هاي بکر، صداقت و احساسات متناقض و دوگانه دوري کرد. درواقع سادگي و صداقت بيان همراه با فنون زيباي فن بيان و استفاده از روش هاي عالي ارتباطي ما را در راه رسيدن به هدفمان ياري خواهند کرد.

۱۰- برجسته سازي
جهت تمرکزي دقيق بر ذهن مخاطب مورد نظر همواره شناخت ما از تفکرات، نگرش، نيازها و علايق مخاطبانمان و داشتن نگرشي مثبت و استراتژيک و اهميت دادن به اولويت هاي ذهني و علاقه مندي هاي آنان اهميت دارد. همچنين بايد با تمرکز بر موارد فوق و خلق اين مهم با بزرگ کردن، برجسته سازي، تکرار و تمرکز روي بعضي از رويدادها، تلاش شود تا بر آگاهي و اطلاعات افراد تاثيري شگرف و عميق و مورد دلخواه را ايجاد کرد که گويي غير از روايت مورد اشاره، هيچ واقعه ديگري که به سرنوشت آنها مربوط باشد وجود نداشته و ندارد.

اخبار مرتبط