ترویج شایعات اخیر توسط ۲ بانک بزرگ برای جذب سپرده بانک‎های دیگر طبق مدرک و مستندات    
ترویج شایعات اخیر توسط ۲ بانک بزرگ برای جذب سپرده بانک‎های دیگر طبق مدرک و مستندات   
نظرتون چیه ؟

ترویج شایعات اخیر توسط ۲ بانک بزرگ برای جذب سپرده بانک‎های دیگر طبق مدرک و مستندات

رسانه بانک : دبیرکل کانون بانکهای خصوصی ما مستندات و مدارکی داریم که دو بانک بزرگ دست به ترویج شایعات نامطلوبی زدند که برای سپرده گذاران دل نگرانی ایجاد کرد و پس از این بحران خیلی از افراد پولشان را از بانک‌ها برداشت کردند و به بانک های دیگر بردند.

تسنیم نوشت؛ محمدرضا جمشیدی با بیان اینکه در دوره قبل برخی از بانک‌ها در مسابقه افزایش نرخ سود وارد شدند، افزود: در همان زمان بانکهای خصوصی به بانک مرکزی هشدارهای زیادی دادند که جلوی بانکهای دیگر گرفته شود و به ناچار در این مسابقه شرکت کردند.
وی گفت: بانکهای خصوصی رسماً اعلام کردند که ما از کاهش نرخ سود استقبال می‌کنیم، زیرا هزینه‌های تمام شده آن‌ها با این کاهش کم می‌شود.
دبیرکل کانون بانکهای خصوصی به خبرنگار رسانه ملی افزود: نرخی که شورای پول و اعتبار تصویب می‌کند باید زمینه‌های اجرایی آن نیز حتماً در نظر گرفته شود.
جمشیدی گفت: در غیر اینصورت مانند دوران گذشته می‌شود و به این مصوبات کمتر اهمیت داده می‌شود.
دبیرکل کانون بانکهای خصوصی در ادامه با تاکید بر اینکه باید با شایعاتی که باعث نگرانی سپرده گذاران در بانک‌ها می‌شود به طور جدی برخورد شود، گفت: اگر بانکی با این شایعات آسیب ببیند مثل بازی دومینو همه بانک‌ها از آن متضرر می‌شوند و آسیب می‌بینند.
محمدرضا جمشیدی افزود: ما مستندات و مدارکی داریم که دو بانک بزرگ دست به ترویج شایعات نامطلوبی زدند که برای سپرده گذاران دل نگرانی ایجاد کرد.
وی افزود: گرچه مدیران آن‌ها این موضوع را تکذیب کردند، اما از این بحران که اخیراً در موسسات غیر مجاز پیش آمد خیلی از افراد پولشان را از بانک‌ها برداشت کردند و به بانکهای دیگر بردند.
دبیر کل کانون بانکهای خصوصی با بیان اینکه بانک‌ها به بدنه و کارکنان خود در شعب توصیه کنند که بیخود باعث تشویش اذهان عمومی نشوند و سپرده گذاران را مرعوب تحلیل‌ها و خبرهای نادرست خود نکنند، گفت: حتی اگر لازم است باید برای مقابله با اینگونه رفتار‌ها تمهیداتی را نیز در نظر گرفت.

اخبار مرتبط