بیمه ایران با زیان ۳۰ برابری پرونده چهارساله را می بندد
بیمه ایران با زیان ۳۰ برابری پرونده چهارساله را می بندد
نظرتون چیه ؟

رسانه بانک – وقتی بیمه ایران در سال ۱۳۹۲ تحویل شد این شرکت بالغ بر ۱۱۱ میلیارد تومان زیان انباشته در حساب خود داشت و حالا پس از چهار سال بزرگترین شرکت بیمه کشور با ۳۲۰۰ میلیارد تومان زیان انباشته تحویل داده می شود.

بیمه ایران که در چهارسال اخیر دستخوش تغییرات مدیریتی فراوانی بوده است، با روی کارآمدن دولت یازدهم با تغییر مدیریتی مواجه شد و جواد سهامیان که از سال ۱۳۸۶ در این شرکت دولتی عهده دار مسئولیت بود جای خود را به محمود امراللهی داد و نامبرده تا سال ۱۳۹۴ عهده دار این مسئولیت بود. امرالهی که مامور بود تا وضعیت بیمه ایران را سامان دهی کند پس از مدت کمی از قرار گیری بر مسند این نهاد دولتی اذعان کرد که این شرکت با کمبود شدید ذخایر در این سال ها رو به رو بوده تا جایی که با اصلاح این وضعیت صورت های مالی بیمه ایران با تغییرات اساسی رو به رو شد و زیان انباشته این شرکت یک شبه از ۱۱۱ میلیارد تومان به ۱۴۰۰ میلیارد تومان رسید.بدون آنکه توضیح داده شود سازمان حسابرسی به چه دلیل در این سالها صورت هالی مالی این شرکت را تائید کرده است ؟!

اما عمر مدیریت امراللهی در این شرکت بسیار کوتاه بود و موضوع افشای فیش حقوق و موضوع ساختمان بیمه ایران باعث شد تا نامبرده از مدیریت این شرکت در سال ۹۴ کنار گذاشته شود و سید عباس حسینی بدون سابقه بیمه ای به عنوان مدیرعامل این شرکت معرفی شود.

عمر مدیریت هشت ماهه حسینی از شهریور ۹۴ تا خرداد ۹۵ در این شرکت هم بسیار کوتاه بود،اما سالنامه آماری بیمه مرکزی اذعان دارد در پایان سال ۹۴ زیان انباشته این شرکت به ۳۲۰۰ میلیارد تومان بالغ شده است . عباس حسینی که ظاهرا بنابر توصیه هایی به بیمه ایران راه یافته بود بنابر دلایلی از مدیریت این شرکت کنار گذاشته شد و وزارت اقتصاد متوجه شد که عرصه بیمه نیازمند مدیرانی از جنس بیمه است. به هرحال از خرداد سال ۹۵ بود که بنابر گفته های کارشناسان باردیگر انتخاب نه چندان دقیقی برای مدیریت این شرکت از سوی وزیر اقتصاد صورت گرفت و محسن پورکیانی مسئولیت این شرکت را عهده دار شد.

بنابراین پورکیانی بیمه ایران را با ۳۲۰۰ میلیارد تومان زیان انباشته که از سال ۹۴ در صورت های مالی بیمه ایران نشسته است تحویل گرفت و با توجه به خسارت های بزرگ و متعدد صنعت بیمه در سال گذشته که بیمه ایران یا بیمه گر مستقیم بوده است و یا در کنسرسیوم ها سهم قابل توجهی داشته است و یا به عنوان بیمه گر اتکایی نقش اساسی داشته ، هدایت این شرکت را عهده دار بود و به نظر نمی رسد با این وضعیت بهبودی در این ترازنامه این شرکت میلیاردی رخ دهد.

هرچند کارشناسان معتقدند که بیمه ایران به واسطه پشتوانه دولتی و دارایی های قوی مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت نیست اما کنترل این وضعیت یکی از الزامات نظام بنگاه داری است.

بیمه ایران که در سالهای اخیر پاشنه آشیل دولت ها بوده است، چه اینکه در ابتدای دولت احمدی نژاد اتهاماتی علیه مدیران وقت این شرکت مطرح شد و چه در سال های اخیر که به واسطه تغییر در وضعیت ذخایر به این روز افتاده است در سال ۹۲ سهمی بالغ بر ۴۵٫۵درصدی در بازار بیمه کشور داشته و در پایان سال گذشته سهم بازارش به ۳۷٫۴ درصد می رسد.

توانگری مالی سطح چهار در این شرکت سبب شده تا شورای عالی بیمه نیز به مقوله وضعیت این شرکت وارد شود و تصمیماتی در این خصوص اتخاذ شود.

از سوی دیگر سهم غیرقابل انکار این شرکت در صنعت بیمه سبب شده که صنعت بیمه با ۱۷۶ میلیارد تومان سود در سال ۹۱ تحویل گرفته شود و برای دولت آینده زیان ۲۸۰۰ میلیارد تومانی از صنعت بیمه باقی بماندچراکه عملکرد بیمه ایران تاثیر بسیار مستقیم بر صنعت بیمه دارد و ترازنامه مالی صنعت بیمه را متاثر کرده است .

اخبار مرتبط