انبساط اميد در بازارطلا: بيانيه چهارشنبه شب فدرال رزرو تعديل شد
انبساط اميد در بازارطلا: بيانيه چهارشنبه شب فدرال رزرو تعديل شد
نظرتون چیه ؟

همان طور که پيش بيني مي شد، بانک مرکزي ايالات متحده در نشست سپتامبر خود دست به انقباض بيشتر پولي نزد تا شاخص دلار افت و بهاي طلارشد کند. نشست دو روزه کميته بازار آزاد فدرال رزرو چهارشنبه شب با انتشار بيانيه اي به کار خود پايان داد و با تصويب نشدن افزايش نرخ هاي بهره، روندهاي بازارهاي جهاني تحت تاثير قرار گرفتند. بانک مرکزي آمريکا در دسامبر ۲۰۱۵ پس از حدود ده سال دست به افزايش نرخ بهره وجوه فدرال زد؛ اما شرايط بزرگ ترين اقتصاد جهان و ديگر اقتصادهاي عمده باعث محافظه کاري اعضاي کميته شد تا معامله گران بار ديگر به نشست دسامبر چشم بدوزند. دسامبر ۲۰۱۶ ممکن است شاهد دومين افزايش نرخ هاي بهره در يک سال باشد؛ اما اين نيز امري قطعي نيست تا معامله گران هم معامله هاي ميان مدت و بلندمدت خود را با احتياط انجام دهند.
اونس طلاکه روز سه شنبه روي قيمت ۱۳۱۴ دلار ايستاده بود، روز چهارشنبه تا بهاي ۱۳۳۴ دلار جهش کرد. روز پنج شنبه نيز ۳ دلار رشد ديگر و بهاي ۱۳۳۷ دلار ثبت شد تا صبح جمعه ساعات تعديل روندها باشد. شاخص دلار که سه شنبه روي عدد ۰۱/ ۹۶ واحد ايستاده بود روز چهارشنبه تا عدد ۶۶/ ۹۵ افت کرد و روز پنج شنبه هم تا عدد ۴۴/ ۹۵ واحد پايين آمد. اما صبح جمعه شاخص دلار دچار تعديل شد تا روند بهاي جهاني طلاهم متاثر شود. اونس روز جمعه را با نوسان هاي محدود پيرامون قيمت ۱۳۳۵ دلار آغاز کرد؛ گرچه با باز شدن بازارهاي لندن و بعد نيويورک، دامنه نوسان ها افزايش يافت. قيمتي که تا ساعت ۷ عصر جمعه براي اونس طلاثبت شد، ۱۳۳۹ دلار بود، گرچه هم اکنون که شما اين گزارش را مي خوانيد ممکن است قيمت متفاوتي به عنوان قيمت نهايي هفته گذشته رقم خورده باشد.

جهش ۲۰ دلاري
جهش ۲۰ دلاري بهاي اونس در روز چهارشنبه عمدتا ناشي از نتيجه نشست فدرال رزرو بود. در سومين روز کاري هفته، علاوه بر بانک مرکزي آمريکا، مواضع تازه بانک مرکزي ژاپن هم به نفع طلاکار کرد. نشست سپتامبر کميته بازار آزاد فدرال رزرو چهارشنبه شب بدون تغيير نرخ هاي بهره پايان يافت. کميته در بيانيه پاياني نشست گفت که اقتصاد آمريکا در مسير رشد است اما سرمايه گذاري در کسب و کار ضعيف مانده است. کمتر کسي انتظار افزايش نرخ هاي بهره در نشست سپتامبر را داشت، اما حالاانقباض بيشتر پولي در نشست دسامبر هم قطعي نيست. با تعويق انقباض پولي، دلار از چهارشنبه شب در مسير افت قرار گرفت تا طلااز اين وضعيت نفع ببرد. طلاعلاوه بر سودبردن از روند دلار، از افزايش خريد اين کالابه عنوان سرمايه امن هم بهره برد.
البته جنت يلن، رئيس فدرال رزرو در نشست خبري که همزمان با انتشار بيانيه کميته بازار آزاد منتشر شد، گفت: «تصميم ما به آن معنا نيست که به وضعيت اقتصاد اعتماد نداريم.» او اشاره کرد که مصرف کنندگان به حمايت خود از اقتصاد آمريکا ادامه مي دهند و وضعيت بازار کار و درآمدها هم بهتر شده است. يلن البته افزود که اعضاي کميته بازار آزاد بر آن هستند که پيش بيني خود از رشد را کاهش دهند؛ چراکه رشد نيمه نخست سال کمتر از انتظار بوده است. ديگر نکته اي که در صحبت هاي او جلب توجه کرد پاسخ او به سوالي درباره موضع گيري هاي اخير دونالد ترامپ نامزد جمهوري خواهان در انتخابات رياست جمهوري ۲۰۱۶ بود. ترامپ به شدت از يلن و گروه کاري او به دليل تعويق انقباض پولي انتقاد کرده بود؛ اما رئيس متنفذترين بانک مرکزي جهان در نشست خبري چهارشنبه شب گفت: «ما در نشست هايمان سياست را دخالت نمي دهيم و سياست را هم در تصميماتمان دخيل نمي کنيم.»اما پيش از رسيدن اخبار فدرال رزرو، خبرهاي ژاپني جلب توجه کرده بود. «بانک ژاپن» اول وقت چهارشنبه اعلام کرد که سياست هاي انبساطي خود را افزايش نداده است. با اين همه، «بانک ژاپن» که در حال اعمال نرخ بهره منفي است، گفت که به خريد اوراق قرضه دولتي تا هر ميزاني که لازم باشد، ادامه خواهد داد. اين خبر باعث رشد بورس هاي جهان و همچنين حمايت از طلاشد.روز چهارشنبه همزمان با کمک افت دلار به طلا، رشد بهاي نفت خام هم به فلز زرد ياري رساند. نفت خام که روز سه شنبه به کف ۶ هفته اي رفته بود، روز چهارشنبه رشد کرد؛ گرچه چشم انداز ميان مدت آن منفي ماند.

ادامه روند
روند روز پنج شنبه نيز تحت تاثير ادامه اثرگذاري بيانيه چهارشنبه و شبيه روند روز قبل بود. طلاو نقره در اين روز هم تحت تاثير سياست هاي انبساطي بانک هاي مرکزي و افت شاخص دلار با رشد مواجه شدند. سياست هاي تازه اعلام شده بانک هاي مرکزي آمريکا و ژاپن در چهارمين روز هفته هم معامله گران را به خريد فلز زرد تشويق کرد.ادامه افت شاخص دلار و همچنين ادامه رشد بهاي نفت خام هم اثرگذاري عوامل خارجي را مشابه روز چهارشنبه کرد. علاوه بر تحليل هاي کوتاه مدت فني، آنچه روز پنج شنبه به کمک نفت آمد اعلام کاهش ذخاير نفتي آمريکا در گزارش هفتگي بود.روز پنج شنبه، آمريکا داده هاي اقتصادي زيادي منتشر کرد که يکدست نبودند؛ اما در مجموع بدتر از انتظارات بودند و به طلاکمک کردند.

روز آخر
اونس روز جمعه را با نوسان هاي محدود پيرامون قيمت ۱۳۳۵ دلار آغاز کرد و بعد رو به نوسان هاي افزايشي گذاشت که با توجه به داده هاي روز چهارشنبه عجيب نبود. با اين همه، تعديل روندها در صبح جمعه مشهود بود. شاخص دلار صبح جمعه رشد کرد تا طلارا تحت فشار بگذارد؛ ولي از آن سو، افت نکردن بهاي نفت خام به نفع طلاتمام شد.به اين ترتيب اونس که در دو ماه گذشته تحت فشار احتمال افزايش نرخ هاي بهره آمريکا در ماه سپتامبر بود، در هفته گذشته در مجموع عملکرد خوبي داشت. صبح جمعه رسانه هاي خبري گزارش دادند که اونس به بهترين عملکرد هفتگي خود در دو ماه گذشته نزديک مي شود. اين عملکرد با توجه به سياست هاي انبساطي بانک هاي مرکزي عجيب نيست. فدرال رزرو آمريکا با عدم افزايش نرخ بهره در نشست سپتامبر عملازمينه لازم براي کاهش نرخ بهره ساير بانک هاي مرکزي جهان را فراهم کرده است. بانک مرکزي اندونزي روز پنج شنبه نرخ بهره را کاهش داد و استراليا و نيوزلند نيز اعلام کرده اند که به زودي نرخ بهره را کاهش مي دهند.تازه ترين تحليل کارشناسان اقتصادي نشان مي دهد که بهترين فرصت براي خريد طلادر شرايط کنوني کاهش قيمت به کمتر از ۱۳۲۵ تا ۱۳۲۰ دلار خواهد بود. به گزارش سايت طلابه نقل از پايگاه اينترنتي بيزينس لاين، تحليل تکنيکال نشان مي دهد که سطح حمايتي قيمت طلادر کوتاه مدت ۱۳۲۰ دلار است و اگر اين سطح شکسته شود قيمت هر اونس طلاتا ۱۳۰۴ و سپس ۱۲۸۸ دلار کاهش خواهد يافت. سطح مقاومتي قيمت طلانيز در شرايط کنوني ۱۳۴۵ دلار است و اگر اين سطح شکسته شود قيمت طلاتا ۱۳۶۵ دلار و سپس ۱۴۰۰ دلار افزايش خواهد يافت.

اخبار مرتبط