اطلاعیه شماره ۵ موسسه اعتباری ملل درخصوص تعاونی اعتبار وحدت   
اطلاعیه شماره ۵ موسسه اعتباری ملل درخصوص تعاونی اعتبار وحدت  
5 (100%) 1 vote

اطلاعیه شماره ۵ موسسه اعتباری ملل درخصوص تعاونی اعتبار وحدت

رسانه بانک::  موسسه اعتباری ملل درباره تعاونی اعتبار منحله وحدت اطلاعیه جدید صادر کرد.
 این موسسه اعتباری اعلام کرد؛ به اطلاع آن دسته از مشتریان تعاونی اعتبار منحله وحدت که بر اساس اطلاعیه شماره چهار، کار احراز هویت آنان انجام و موفق به دریافت ملل کارت شده اند می رساند، کسانی که حرف اول نام خانوادگی آنان الف، ب، پ، ت، ث بوده است ملل کارت آنان به میزان مانده حساب شارژ و در شبکه بانکی قابل برداشت است.
در خصوص سایر مشتریان نیز طبق اطلاعیه شماره۴ اقدام خواهد شد.

اخبار مرتبط