آينده بورس از دوربين جهاني
آينده بورس از دوربين جهاني
نظرتون چیه ؟

آينده بورس از دوربين جهاني

يکي از مهم ترين محرک هاي اخير بورس تهران، روند مثبت قيمت جهاني کالاها بوده است. بنابراين با توجه به سهم ۵۰ درصدي شرکت هاي وابسته به کالاها در بازار سهام کشورمان، آينده قيمت هاي جهاني بر شاخص بورس اثرگذاري محسوسي خواهد داشت. براساس پيش بيني مراجع معتبري نظير بانک جهاني، اداره اطلاعات انرژي آمريکا و متال بولتن، در سال آينده نيز در عمده کالاها روند رو به بهبودي نسبت به ميانگين سال ۹۵ تجربه خواهد شد. هرچند ممکن است سطوح بالاي قيمت هاي فعلي اين کالاها تعديل شوند اما بازگشت به دوران رکود احتمال کمي دارد.
پس از پيش خور شدن خوش بيني ها به برجام در زمستان سال ۹۴، مهم ترين سوخت حمايت کننده از قيمت ها در سال ۹۵ رشد قيمت هاي جهاني بود. با توجه به سهم حدود ۵۰ درصدي شرکت هاي وابسته به قيمت کالاها در بورس تهران، افزايش قابل توجه قيمت هاي جهاني اثر محسوسي بر شاخص سهام داشت. عمده اين رشد قيمت ها در نيمه دوم سال انجام شد. بررسي پيش بيني مراجع بين المللي نشان مي دهد قيمت کالاها در سال آينده نيز نسبت به ميانگين سال هاي گذشته با رشد مواجه مي شوند. اين موضوع مي تواند نويدبخش بهبود سودآوري شرکت هاي بزرگ بازار سهام باشد. از نگاه کارشناسان، مس و روي بيشترين پتانسيل افزايش قيمت در سال آينده را خواهند داشت. آينده بازارهاي کالايي يکي از محورهاي اصلي مورد بررسي ازسوي تيم تحليل «دنياي بورس» در همايش «چشم انداز اقتصاد ايران در سال ۹۶» خواهد بود. جايي که رصد دقيق قيمت هاي جهاني کالاها مي تواند به سرمايه گذاران براي چيدمان صحيح پورتفوي آنها ديد عميقي بدهد.

چرخش قيمت هاي جهاني بر اساس پيش بيني ها
از سال ۲۰۱۴ روند نزولي سنگيني را در قيمت هاي جهاني شاهد بوديم. جايي که قيمت نفت از بيش از ۱۰۰ دلار در ابتداي آن سال، تا کمتر از ۳۰ دلار در ابتداي سال ۲۰۱۶ ريزش کرد و يکي از طولاني ترين و شديدترين افت هاي قيمتي خود در طول تاريخ را به ثبت رساند. ساير کالاها از جمله فلزات پايه، محصولات فولادي و مواد معدني نيز روند نزولي را طي کردند.با اين حال، از ميانه هاي سال جاري روند قيمت ها در بازارهاي جهاني چرخيد و قيمت ها از کف هاي تاريخي خود برگشتند. به عنوان مثال، نفت اوپک از کف ۵/ ۲۲ دلاري اکنون به قيمت هاي بالاي ۵۲ دلار رسيده است، (يعني بيش از ۱۳۰ درصد رشد قيمت.) آلومينيوم از قيمت هاي کمتر از ۱۴۵۰ دلاري در پاييز ۹۴ اکنون به بيش از ۱۸۵۰ دلار در اين روزها رسيده است (رشد حدود ۳۰ درصدي از کف). در اين مدت، مس از کف حدود ۴۳۰۰ دلاري با رشد بيش از ۳۵ درصدي به کانال ۵۸۰۰ دلاري نزديک شده است. فلز سرب که سال ۹۴ قيمت هاي کمتر از ۱۶۰۰ دلار را نيز تجربه کرده بود اکنون در نيمه بالايي کانال ۲۳۰۰ دلاري در نوسان است. فلز روي همچنين، از قيمت هاي زير ۱۵۰۰ دلار با بيش از ۹۰ درصد رشد به سطح ۲۹۰۰ دلاري نزديک شده است. سنگ آهن نيز از کف ۴۰ دلاري با بيش از ۱۰۰ درصد رشد اکنون در محدوده ۸۰ دلار معامله مي شود.هرچند از نگاه کارشناسان، قيمت هاي فعلي احتمالادر آينده تعديل شوند، اما اين به معناي سقوط و برگشت به کف هاي فعلي نيست. بر اين اساس، انتظار مي رود ميانگين قيمت عمده کالاها در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ با بهبود مواجه شوند. بررسي هاي «دنياي اقتصاد» نشان مي دهد مراجع معتبري نظير متال بولتن، اداره اطلاعات انرژي آمريکا (EIA)، بانک جهاني و ساير موسسات مالي بين المللي رشد قيمت را براي آلومينيوم، مس، سرب، روي و نفت دارند و فقط قيمت سنگ آهن افت محدودي را ممکن است در سال آينده نسبت به سال ۹۵ تجربه کند. به اين ترتيب، قيمت روي با رشد نزديک به ۱۶ درصدي پيشتاز بازارهاي کالايي در سال ۹۶ خواهد بود و پس از آن، مس با رشد بيش از ۵/ ۱۱ درصدي جايگاه دوم را بر اساس پيش بيني ها خواهد داشت.

مثلث چين-ترامپ-دلار در بازارهاي جهاني
مهم ترين محرک بازارهاي جهاني در سال ۲۰۱۶ را مي توان افزايش محسوس تقاضا از سوي چين دانست. جايي که رشد ساخت و ساز و ارائه تسهيلات ارزان قيمت موجب تحريک تقاضاي فلزات پايه و محصولات فولادي شد. همچنين برخي محدوديت هاي محيط زيستي براي کاهش توليدات زغال سنگ موجب تقويت بخش مهمي از کالاها شد. زغال سنگ يا به عنوان ماده اوليه (مثلادر فولادسازي، توليد متانول و اوره) يا به عنوان عامل توليد انرژي در بسياري از کالاها اثرگذار است. بنابراين، رشد قيمت اين ماده اوليه ساير کالاها را نيز با افزايش قيمت مواجه کرد. در ادامه سال و راي آوردن دونالد ترامپ در انتخابات رياست جمهوري آمريکا، موج ديگري از خوش بيني ها براي آينده فلزات رقم خورد. ترامپ وعده داده طي ۱۰ سال آينده ۱۰۰۰ ميليارد دلار بودجه صرف توسعه و نوسازي زيرساخت ها مي کند. امري که مي تواند تقاضاي کالاهاي پايه را افزايش دهد. همچنين، ترامپ به دليل مخالفت با افزايش ارزش دلار در بازارهاي جهاني موجب کاهش شاخص دلار شد. اين امر حمايت بيشتري از قيمت کالاها که عمدتا بر اساس دلار ارزش گذاري مي شوند، داشت. به عبارت دقيق تر، افزايش ارزش دلار باعث مي شود هزينه واردات کالاها از سوي ديگر کشورها که ارز آنها دلار نيست بيشتر شود و در نتيجه با انتظار کاهش تقاضاي کالاها، قيمت آنها افت مي کند. با اين حال، ابهامات بسياري در روند کلي بازارهاي جهاني با توجه به مسائل يادشده وجود دارد. نخستين امر نگراني هايي است که از سوي چين براي ادامه روند تقاضاي کالاها وجود دارد. بانک مرکزي چين با افزايش نرخ بهره وام هاي کوتاه مدت، سيگنالي داد که ممکن است اين کشور به سمت سياست هاي انقباضي حرکت کند. امري که در صورت تحقق به معناي کاهش تقاضاي کالاها خواهد بود. درباره ترامپ نيز بسياري از کارشناسان نسبت به اجرايي شدن وعده هاي وي ترديد دارند و در نتيجه ممکن است با کاهش خوش بيني ها به افزايش تقاضا از سوي اين کشور، شاهد بازگشت قيمت کالاها باشيم. همچنين، وي تاکيد بسياري بر تجارت بسته دارد و مي خواهد با وضع تعرفه وارداتي، صادرات خود را افزايش دهد. اين عمل که واکنش چين را در پي خواهد داشت، فضاي نگران کننده اي را براي آينده تقاضا از سوي بزرگ ترين اقتصادهاي دنيا به وجود آورده است. از سوي ديگر، هرچند ترامپ بر لزوم پايين ماندن ارزش دلار در بازارهاي جهاني تاکيد دارد، اما اظهار نظر مقامات فدرال رزرو (بانک مرکزي آمريکا) نشان مي دهد آنها روند افزايش نرخ بهره را ادامه خواهند داد. امري که مي تواند با افزايش ارزش دلار بر قيمت کالاها فشار وارد کند.

فرصت ها و تهديدهاي کالاها
نفت: در بازار نفت، توافق کشورهاي صادرکننده عضو و غيرعضو اوپک مبني بر کاهش توليدات در ۶ ماه ابتدايي سال ۲۰۱۷ مهم ترين فرصت براي رشد قيمت ها محسوب مي شود. بررسي ها نيز نشان مي دهد اين کشورها پايبندي بالايي به تعهدات خود داشته اند. اين امر سبب شده که طي هفته هاي اخير قيمت نفت بالاي ۵۰ دلار بماند و حتي خيزهايي را براي فتح کانال ۶۰ دلاري بردارد. اما اين افزايش قيمت، احتمال بازگشت توليدکنندگان نفت شيل به ويژه در آمريکا را افزايش داده است. بررسي ها نشان مي دهد تعداد دکل هاي حفاري شيل آمريکا روند صعودي پرشتابي را تجربه مي کند و مي تواند در آينده موجب افزايش توليدات آنها شود. اين مهم ترين ريسک در بازار نفت است که ممکن است منجر به بي اثر شدن توافق صادرکنندگان نفتي شود. در بازار نفت همچنين نبايد از اختلاف ترامپ با کشورمان غافل ماند. اگر وي بتواند مجددا فروش نفت ايران را با اعمال تحريم هايي محدود کند، رشد قيمت نفت شتاب بيشتري مي گيرد. کشورمان پس از برجام توانسته توليدات خود را به بيش از دو ميليون بشکه در روز برساند (رشد بيش از ۱۰۰ درصدي).
آلومينيوم: آلومينيوم ماه ژانويه ۲۰۱۷ را در ادامه روند خود در اواخر ۲۰۱۶ پرشتاب آغاز کرد و به بيشترين مقدار خود از مه ۲۰۱۵ رسيد. افزايش هزينه مواد اوليه (زغال سنگ و آلومينا)، تقاضاي بالاو اصلاحات ساختاري چين که کاهش ظرفيت توليد آلومينيوم را در پي داشته، مهم ترين عوامل رشد قيمت اين فلز در فصل چهارم ۲۰۱۶ محسوب مي شوند. با اين حال، کارشناسان معتقدند در سال ۲۰۱۷ مجددا مازاد عرضه به اين بازار برمي گردد. زماني که انتظار مي رود توليدات چين ۹ درصد افزايش يابد و کارخانه هاي توليد آلومينيوم هند نيز با سرعت بيشتري توليدات خود را ادامه دهند. اين امر موجب فشار بر قيمت آلومينيوم خواهد شد، به ويژه وقتي به سطح بالاي موجودي انبارهاي خارج از بازار رسمي توجه مي کنيم. بنابراين هرچند انتظار مي رود قيمت اين فلز در سال ۹۶ نسبت به ميانگين سال ۹۵ رشد حدود ۴ درصدي را تجربه کند، اما انتظار نمي رود قيمت هاي کنوني در سطوح بالاي ۱۸۵۰ دلار حفظ شود.
مس: قيمت مس که در فصل چهارم ۲۰۱۶ صعود خيره کننده اي را تجربه کرد و با کاهش متوالي موجودي انبارها توانست حتي در برهه اي از زمان سطح ۶۰۰۰ دلاري را نيز تجربه کند. در حالي که انتظار مي رفت با فروکش تقاضاي سفته بازان و متعادل شدن قيمت ها، کاهش نرخ فلز مس را شاهد باشيم؛ اما سوخت جديدي به اين بازار رسيد. جايي که کارگران در بزرگ ترين معدن مس دنيا در شيلي اعتصاب خود را آغاز کرده اند. اين امر نه تنها عرضه از سوي اين معدن را کاهش مي دهد، بلکه ممکن است اعتصاب هاي کارگري در ساير معادن مس دنيا نيز فراگير شود و به رشد بيشتر قيمت اين فلز کمک کند. با اين حال، برخي نگراني ها درباره ايجاد ظرفيت هاي جديد توليد مس در پرو وجود دارد که مي تواند باعث بازگشت مازاد عرضه به اين بازار شود. کاهش احتمالي تقاضاي چين و عدم اجرايي شدن وعده هاي ترامپ از ديگر ريسک هاي اين بازار محسوب مي شود. به هر حال، پيش بيني مراجع مختلف نشان مي دهد که قيمت ميانگين مس در سال ۹۶ بيش از ۵/ ۱۱ درصد رشد کند و ميانگين آن ۵۸۵۰ دلار باشد.
روي: تحت تاثير تقاضاي بالاي فولاد گالوانيزه و کاهش عرضه بازار کنسانتره، قيمت روي سالي طلايي را در ۲۰۱۶ پشت سر گذاشت. تعطيلي معادن کنسانتره روي بزرگي در سال هاي اخير در استراليا، کانادا، قزاقستان، ايرلند و پرو يکي ديگر از دلايل رشد قيمت روي محسوب مي شود. با توجه به آنکه توليدکنندگان چيني به علت کمبود کنسانتره روي با کاهش توليد مواجه خواهند بود و همچنين آمارهاي اقتصادي اين کشور که مثبت است، در کوتاه مدت انتظار مي رود عوامل رشد قيمت قدرت بيشتري داشته باشند.
اما احتمالاتي نظير بازگشت به مدار توليد معادن متوقف، نشانه هاي ضعف اقتصادي در چين و عدم تحقق وعده هاي ترامپ براي اصلاحات اقتصادي مهم ترين موانع رشد قيمت روي در آينده محسوب مي شوند. مهم ترين اين موارد بازگشت معادن روي شرکت گلنکور است که گرچه هنوز برنامه اي براي بازگشت آنها به مدار توليد وجود ندارد، اما بايد ديد تا چه زمان حاشيه سود بالاي کنوني توليد روي، مديران اين شرکت را براي بازگشت وسوسه نمي کند. به هر حال، از نگاه کارشناسان روي مي تواند ميانگين ۲۸۶۰ دلاري را در سال ۹۶ تجربه کند که حدود ۱۶ درصد رشد را نسبت به ميانگين قيمت ها در سال ۹۵ نشان مي دهد.
سرب: قيمت سرب همراه با برخي نگراني ها از تعليق معادن روي، افزايش فروش خودرو در دنيا و توقف توليد برخي توليدکنندگان سرب چين به دليل ملاحظات زيست محيطي رشد قابل توجهي را در ماه هاي پاياني ۲۰۱۶
تجربه کرد. اين فلز در هفته هاي اخير نيز پس از يک دوره اصلاحي روند مثبتي را در پيش گرفته است. سرب به عنوان محصول جانبي معادن روي محسوب مي شود و در نتيجه تهديد معادن روي براي سرب نيز اهميت ويژه اي دارد. با اين حال، نکته مهم در توليد سرب آن است که منابع ثانويه (يعني منابعي به جز کنسانتره معادن) سهم قابل توجهي (بيش از ۴۰ درصد) در توليد روي دارند. بنابراين تهديد تعليق معادن سرب و روي براي فلز سرب کمتر اثرگذار است. تقاضاي سرب با تهديدهايي جدي مواجه است. فراگير شدن مصرف دوچرخه هاي الکتريکي در چين و همچنين نفوذ بيشتر باتري هاي جايگزين باتري هاي سربي در دنيا مهم ترين اين تهديدها است.
هرچند بخشي از اين کاهش تقاضا با فراگير شدن خودروهاي داراي سيستم روشن- خاموش خودکار (stop/ start vehicles، خودروهايي هستند که به صورت هوشمند هنگام ترمز کردن براي کاهش مصرف سوخت خودرو را خاموش کرده و مجددا با گاز دادن روشن مي شوند) مي تواند جبران شود؛ زيرا باتري هاي موجود در اين خودروها ۲۵ درصد سرب بيشتري مصرف مي کنند. بنابراين با وجود رشد اخير قيمت اين فلز تا نزديک ۲۴۰۰ دلار، ميانگين قيمت ها براي سال ۹۶ از سوي موسسات معتبر حدود ۲۲۳۰ دلار به ازاي هرتن پيش بيني شده است، امري که به معناي اصلاح نسبي قيمت ها در آينده خواهد بود.
سنگ آهن: تقاضاي بالاي فولاد در چين موجب رشد ۲۰ درصدي قيمت سنگ آهن در سه ماه چهارم ۲۰۱۶ شد. با اين حال، در ژانويه به دنبال افزايش موجودي انبارهاي چين و انتظار کاهش تقاضاي فصلي، قيمت سنگ آهن نزولي شد. به نظر مي رسد رشد قيمت ها سريع تر از تغييرات بنيادي بوده است؛ جايي که توليدکنندگان اصلي، نظير استراليا و برزيل در حال رکوردزني توليدات هستند و ظرفيت هاي بزرگي با هزينه توليد پايين نظير طرح جديد واله (Vale) در برزيل در سال جاري آماده بهره برداري مي شوند.
اين مسائل در کنار انتظار رشد عرضه قراضه آهن (به عنوان منبع ثانويه توليد فولاد) و کاهش توليدات فولاد چين فشار بر قيمت سنگ آهن را افزايش خواهند داد. به هر حال، کليدي ترين ريسک بازار سنگ آهن ميزان تقاضاي فولاد چين و همچنين توليد سنگ آهن در اين کشور است. اين مسائل سبب شده تا مراجع معتبر بين المللي پيش بيني قيمت ۶۵ دلاري را براي سنگ آهن در سال ۹۶ داشته باشند که افت حدود ۳ درصدي را نسبت به ميانگين سال ۹۵ تجربه خواهد کرد.با توجه به فرصت ها و تهديدهاي مزبور، فعالان بورس تهران سال آينده بايد با دقت بالايي رويدادهاي مربوط به بازارهاي جهاني را رصد کنند. تيم تحليلي «دنياي بورس» اثر اين موارد را با توجه به بودجه پيش بيني شده شرکت هاي کالايي براي سال ۲۰۱۶ بر سودآوري آنها در همايش «چشم انداز اقتصاد ايران در سال ۹۶» در روز ۱۸ اسفند بررسي مي کند.
در بخش بورس اين همايش همچنين جذابيت فرصت هاي کم ريسک سودآوري با محوريت سپرده هاي بانکي، صندوق هاي سرمايه گذاري و اوراق بدهي را بررسي و نسخه اي متفاوت براي سرمايه هاي کم ريسک ارائه خواهد شد. عيارسنجي وضعيت صنايع مهم بازار سهام از جمله بانک ها، خودرويي ها، کالايي ها، کالاهاي مصرفي نظير غذايي ها و قندي ها، شرکت هاي حوزه فناوري اطلاعات و تازه واردهاي پرنوسان بازار سهام از ديگر مسائل مورد بررسي در اين همايش خواهد بود. در ادامه، ترافيک طرح هاي توسعه اي که قرار است در سال ۹۶ به بهره برداري برسند و ريسک هاي سياسي داخلي و خارجي براي بورس تهران رصد مي شوند.

اخبار مرتبط